Help Childs For Education

नेपाल दृस्टिबिहिन कल्याण संघ को ३१औं अधिबेशन को शुभ अबशरमा देहाय का पुरस्कार प्रदान गरिने भएकालेे सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ: १) केशावती मास्के अपांगता तर्फ उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार : अपांग भएर अपाङताको क्षेत्रमा योगदान गरेको ब्याक्ती अथवा आफू अपांग नभए पनि अपांगता को क्षेत्रमा सरहानिय काम गरेको ब्याक्तिलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
२) गौरी तुल्सी बस्त्याल पुरस्कार : २०७४ मा कक्षा १२ मा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने १ जना छात्रा लाई यो पुरस्कार दिइने छ ।
३) डा लक्ष्मी नारायण प्रसाद प्रतिभा पुरस्कार : SEE २०७४ मा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने १ जना छात्र अनि १ जना छात्रा लाई यो पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।
तसर्थ सम्बन्धित सबैबाट निवेदन दिनको लागि आग्रह गरिन्छ।
१) को लागि आफ्नो बायोडाटा सहित २०७५ भाद्र ५ गते भित्र अनि २) र ३) को लागि लब्धान्क पत्र सहित २०७५ भाद्र १० गते भित्र निवेदन यस् संघ को केन्द्रिय कार्यालय ,त्रिपुरेश्वोर काठमाडौ मा आइपुग्नु पर्ने छ ।

Change Their World. Change Yours. This changes everything.