Help Childs For Education

नेपाल दृष्टिविहीन कल्याण संघको ३२ औ अधिवेशनको शुभ अवसरमा देहायका
पुरस्कार प्रदान गरिने भएकोले सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१. “केशावती मास्के अपांगता क्षेत्र उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार २०७४”:  आफु  अपांग भएर अपांगताको क्षेत्रमा योगदान गरेको व्यक्ति अथवा आफु अपांग नभएपनि अपांगताको क्षेत्रमा सरहानिय काम गरेको ब्यक्तिलाई यो पुरस्कार
प्रदान गरिने छ ।

२. “गौरी तुल्सी वस्याल पुरस्कार” : २०७५ मा कक्षा १२ मा उत्कृष्ट नम्बर
ल्याउने १ जना दृष्टिविहीन छात्रालाई यो पुरस्कार दिइने छ ।

३. “डा. लक्ष्मीनारायण प्रसाद पुरस्कार” : SEE २०७५ मा उत्कृष्ट नम्बर
ल्याउने १ जना दृष्टिविहीन छात्र अनि १ जना दृष्टिविहीन छात्रालाई यो
पुरस्कार प्रदान गरिने छ ।

४. “हेमन्त निलिमा पौडेल स्मृति पुरस्कार – २०७२” : सरकारी क्याम्पसबाट
कानुन संकाय स्नातक तहमा २०७५ सालमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने दृष्टिविहीन
तथा न्यूनदृष्टियुक्त विद्यार्थीमध्ये १ जनालाई पुरस्कार उपलब्ध गराइने छ ।

तसर्थ सम्बन्धित सबैबाट निवेदनको साथमा क्याम्पस/विद्यालयको मार्कसिट एवं
अपांगता परिचयपत्रको फोटोकपी सहित मिति २०७६ भाद्र ८ गते सम्ममा यस संघमा
आइपुग्ने गरी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

Nepal Association for the Welfare of the Blind

                        Central Office

               Tripureshwor, Kathmandu

Change Their World. Change Yours. This changes everything.